Welkom bij JRT Services


JRT is een organisatie, die gespecialiseerd is in het leveren van diensten rondom salarisadministraties
en human resources aan het Midden-en Kleinbedrijf. Daarnaast heeft JRT een administratiekantoor, dat met name gericht is op het Midden- en Kleinbedrijf.

 

Ontstaansgeschiedenis

De initiatiefnemers van JRT hebben in hun vakgebied, salarisverwerking en human resources gezamenlijk meer dan 50 jaar ervaring. Hierdoor begrijpt JRT als geen ander wat het belang is van een goede salarisadministratie en een gedegen personeelsbeleid. Door de grote samenhang tussen beide vakgebieden en de daarbij aanwezige expertise, hebben partijen besloten om hun krachten te bundelen in JRT.

Doelstelling

Wij streven ernaar om de aan ons toevertrouwde opdrachten op het hoogste niveau  uit te voeren, en het zo goed mogelijk begeleiden en adviseren van onze opdrachtgevers, waarmee JRT een bijdrage kan leveren aan het succes van onze opdrachtgevers. Daarnaast is het hebben van plezier in ons werk minstens zo belangrijk.

Kernwaarden

Binnen onze organisatie hebben wij een aantal kernwaarden gedefinieerd.  Al onze medewerkers worden geacht deze ten allen tijde na te leven. Deze zijn:

- klantgerichtheid
- betrouwbaarheid
- deskundigheid
- flexibiliteit
- kwaliteit
- duurzaam


Deskundigheid

Onze salarisadministrateurs zijn hoogopgeleide experts met een brede ervaring. Door de permanente educatie blijven zij op de hoogte van de meest actuele wet- en regelgeving. Hierdoor kunnen wij al onze opdrachtgevers voorzien van een up-to-date salarisadministratie die voldoet aan alle wettelijke eisen.

Klantendoelgroep

Onze dienstverlening heeft  zich vooral gespecialiseerd in het verlenen van diensten  aan het Midden- en Kleinbedrijf. Ons klantenbestand is zeer gevarieerd en strekt zich uit van detailhandel tot medische dienstverlening.

Tariefstelling

Voor onze salarisverwerking werken wij met vaste tarieven per loonstrook. De hoogte hiervan is afhankelijk van de soort dienstverlening die u kiest. Deze tarieven treft u aan bij de desbetreffende pagina’s.  Bij ons heeft u, in tegenstelling tot de meeste salaris verwerkende bedrijven,  niet te maken met opstartkosten voor het aanleggen van uw salarisadministratie in ons systeem.

Voor adviseringswerkzaamheden werken wij  met een vooraf overeengekomen prijs, dit voorkomst verrassingen achteraf  en schept duidelijkheid voor alle partijen.

Duurzaam

In onze kernwaarden hebben we de term duurzaam opgenomen. Dit houdt in dat wij onze bedrijfsvoering zodanig ingericht hebben dat wij elke keer weer onze processen tegen het licht houden om verspilling van “ Earth’s resources’ tot het minimum te beperken.  Zo trachten wij geen papieren loonstroken meer te verwerken en laten we onze medewerkers flexibel werken.