Heeft uw organisatie binnenkort  of per direct een interim salarisprofessional nodig?

Uw organisatie is gebaat bij het tijdig en correct kunnen uitbetalen van uw medewerkers. Onverwachte of komende capaciteitsproblemen op de afdeling kunnen er echter toe leiden dat de tijdige en correcte uitbetaling stokt, hetgeen tot ontevreden medewerkers lijdt. 

Heeft u te weinig medewerkers met voldoende financiële kennis of wilt u dat uw salarisadministratie maandelijks on site begeleidt wordt door een salarisprofessional dan kan dat ook.

Wij hebben een brede pool van interim salarisprofessionals welke beschikken over een brede ervaring en kunnen hierdoor zich snel bekend maken met uw organisatie. Het op interim-basis inhuren van een salarisprofessional geeft bovendien de garantie dat er snel een goede invulling wordt gevonden voor de tijdelijke positie. Zodoende blijft de continuïteit altijd gewaarborgd.

U kunt onze salarisprofessionals  inhuren voor zowel een korte als een lange termijn of op projectbasis. Wij waarborgen kwaliteit door strenge selectieprocedures te hanteren bij het werven van deze salarisprofessionals, ook werken zij volgens de "Solide" principes. Om de kwaliteit te waarborgen voeren wij geregeld controles ter plekke uit.